مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

دکتر ناصر قره خانی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار زبان و ادبیات عربی
تلفن:  8292614-081
تلفن داخلي:  302
آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند