کد خبر: 12250    1396/11/11
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده
کد خبر: 12222    1396/11/08
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 12211    1396/11/07
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
کد خبر: 12165    1396/11/02
اطلاعیه بسیار مهم اداره آموزش
اطلاعیه بسیار مهم اداره آموزش
کد خبر: 12162    1396/11/01
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
کد خبر: 12133    1396/10/24
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 12131    1396/10/24
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 12125    1396/10/23
ارائه برخی از خدمات آموزشی پس از امتحانات
ارائه برخی از خدمات آموزشی پس از امتحانات
کد خبر: 12111    1396/10/18
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 12098    1396/10/16
برنامه امتحانات نیمسال3961
برنامه امتحانات نیمسال3961
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند